Data utworzenia: 25.05.2020 Numer referencyjny: SXK086 Ograniczony

Magazyny dostępne do sprzedaży | Artykuł ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Wstęp

Przy wystawianiu faktury sprzedaży lub innych dokumentów rozchodowujących towar następuje pomniejszenie dostępnych stanów magazynowych. Jednocześnie w programie może być założonych wiele różnych magazynów -  zarówno fizycznych (np. surowce, wyroby gotowe, opakowania), jak i wirtualnych (np. braki, reklamacje, towary w drodze, konsygnacje). Program musi zatem wiedzieć z którego magazynu może rozchodować towar przy wystawianiu dokumentu oraz czy na jednym dokumencie mogą znajdować się towary pochodzące z różnych magazynów.

Do określenia zachowania programu przy wystawianiu dokumentów rozchodowujących towar służy zestaw parametrów dostępnych na definicji każdego typu dokumentu handlowego:

Sprzedaż z jednego lub z wielu magazynów - parametry sprzedaży

W zależności od tych ustawień wystawienie dokumentu może zdejmować towar na jeden z czterech sposobów: z jednego lub z wielu magazynów, z dopuszczalnym udziałem wielu magazynów lub nie. Ten artykuł wyjaśnia znaczenie ustawienia działania tych parametrów.

Użyte w konfiguracji sformułowanie „sprzedaż” dotyczy w rzeczywistości rozchodu i odnosi się do wszystkich dokumentów zdejmujących towar z magazynu, w tym: faktur sprzedaży, wydań zewnętrznych, paragonów i rozchodów wewnętrznych. 

Sprzedaż z magazynu - jednego

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Sprzedaż z magazynu – wszystkich

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Wszystkie pozycie na dokumencie z domyślnego magazynu

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj