Data utworzenia: 18.10.2010 Numer referencyjny: SXJ007 Płatny 98,40 zł

Rozbieżność stanu handlowo-magazynowego | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp zaloguj się lub zarejestruj i wykup dostęp (płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU).
Cena brutto: 98,40 zł

Logowanie / Rejestracja

Zastosowanie

Raport pokazuje dokumenty wykazujące niezgodności pomiędzy stanem ilościowym, a handlowym, ze wskazaniem dostawy. Umożliwia też prześledzenie historii dostawy (metodą drill down) wyzwalając raport [SXJ002A Historia dostawy].

raport rozbieżności stanu handlowo-magazynowego

Zalecane jest korzystanie z tego raportu przed przystąpieniem do inwentaryzacji magazynowej. Może być również pomocny do usuwania problemów związanych z brakiem możliwości rozchodowania towaru.

W standardzie programu w kontekście listy towarów wg kodu dostępny jest wydruk o nazwie „Rozbieżności ilości handlowych i magazynowych” o podobnej zasadzie działania.  Wydruk standardowy drukuje dane w postaci graficznej (format Crystal Reports).

Zagadnienie podwójnej ewidencji ilościowej omawiam szerzej w artykule Stan handlowy i magazynowy w ERP XL.

Zasada działania

Zestawienie wykazuje trzy typy rozbieżności:

  • pozycje dokumentów handlowych, które nie posiadają powiązanych pozycji dokumentów magazynowych
  • pozycje dokumentów magazynowych, które nie posiadają powiązanych pozycji dokumentów handlowych
  • powiązane pozycje dokumentów handlowych i magazynowych wykazujących różne ilości

Każda pozycja raportu jest wykazana jako pojedyncza partia lub dostawa. Podwójne kliknięcie na pozycję raportu otwiera pełną historię wskazanej dostawy, dzięki czemu możliwe jest odnalezienie różnic na danej dostawie w kolejności chronologicznej. Uzgodnienie stanów odbywa się na zasadzie generowania brakujących dokumentów lub anulowania nadmiarowych dokumentów. Czynność ta powinna zostać wykonana w kolejności chronologicznej dla wszystkich różnic w obrębie danej dostawy.

Przykładowa historia dostawy dostępna po podwójnym kliknięciu na pozycję raportu:

Historia transakcji wskazanej GID Dostawy - tylko różnice

Raport podrzędny [SXJ002A] jest częścią innego rozwiązania opisanego w artykule [SXJ002 Historia dostawy].

 

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Znikoma. Raport działa w niezmienionej postaci od roku 2010 i na testowanym programie ERP XL wersji 2016 wciąż zachowywał się prawidłowo.

Definicja raportu głównego

Lista dokumentów

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Definicja raportu podrzędnego

raport SXJ007

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Wymagane obiekty SQL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.