łączniki i wymiana danych

Narzędzia służące do wymiany danych z systemami zewnętrznymi.