Data utworzenia: 30.06.2021 Numer referencyjny: SXJ110 Płatny 344,40 zł

Automatyczna numeracja dziennika księgowego | Dodatek ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp zaloguj się lub zarejestruj i wykup dostęp (płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU).
Cena brutto: 344,40 zł

Logowanie / Rejestracja

Wstęp

Zapisy księgowe w ERP XL ustawiają się w kolejności zgodnej z kolejnością wykonania operacji księgowania dokumentów i nadawany jest im numer kolejny. Ta numeracja ma charakter tymczasowy i nietrwały - obowiązuje tylko dla zapisów w buforze.  Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości numeracja zapisów powinna być zgodna z chronologią daty księgowania (pochodzącą z dokumentu). Dlatego przed przeniesieniem zapisów do księgi głównej konieczne jest wykonanie czynności renumeracji dokumentów w buforze, do czego służy ikona Pioruna na liście zapisów.

Czynność przenoszenia zapisów do księgi głównej ma miejsce dopiero na zakończenie roku, dlatego w praktyce praca odbywa się na zapisach nieposortowanych chronologicznie. Stanowi to utrudnienie w codziennej pracy.

Przedstawione tu rozwiązanie w postaci skryptu SQL powoduje codzienną automatyczną renumerację wszystkich zapisów pozostających w buforze. Po przenumerowaniu zapisy w dzienniku prezentowane są w sposób posortowany.

Automatyczna numeracja zapisów w dzienniku księgowym

Skrypt SQL należy podłączyć jako JOB uruchamiany cyklicznie, np. na zakończenie każdego dnia.

Skrypt do renumeracji zapisów w dzienniku

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.