Data utworzenia: 29.12.2016 Numer referencyjny: SXJ035 Płatny 2 214,00 zł

Zerowanie wartości towarów o stanach ilościowych zerowych | Solucja ERP XL

Tylko klienci Prospeo mogą wykupić dostęp do tego artykułu.

Logowanie / Rejestracja

Opis przypadku

Historyczna wartość magazynu prezentowana na wydruku „Stan magazynu na dzień” wykazuje pozycje o ilościach zerowych i wartościach niezerowych, jak w poniższym przykładzie:

Wydruk stanu magazynu na dzień wykazujący stany ilościowe zerowe i wartościowe niezerowe

Przyczyną problemu mogą być nieprawidłowo skonfigurowane parametry Korekt Kosztów, zaokrąglenia groszowe na dokumentach Korekt Kosztów, nieprawidłowe działanie dodatków, a czasem też wprowadzanie dokumentów z datą wsteczną. Zasadę działania i zalecenia do dokumentów Korekt Kosztów opisaliśmy w artykule Co to jest dokument KK.

Nieprawidłowości tego rodzaju powinny zostać usunięte przed każdą inwentaryzacją i przed sporządzeniem bilansu firmy, ponieważ wydruk stanu magazynu stanowi uzupełnienie dokumentacji tych sprawozdań.

Przedstawione tutaj rozwiązanie umożliwia prawidłowe wyzerowanie wartości towarów wykazujących ilości zerowe i wartości niezerowe. Zakup naszego rozwiązania pozwala na wielokrotne jego wykorzystanie bez ograniczeń czasowych. Możliwe jest też zlecenie nam jednorazowej usługi zerowania wartości magazynu bazującej na tym rozwiązaniu.

W celu samodzielnego skorzystania z rozwiązania potrzebny jest dostęp administracyjny do bazy danych MS SQL. 

Źródło problemu

Tylko klienci Prospeo mogą wykupić dostęp do tego artykułu.

Jak zerowany jest wartościowy stan magazynu

Tylko klienci Prospeo mogą wykupić dostęp do tego artykułu.

Wykaz stanów towarów podlegających uzgodnieniu

Tylko klienci Prospeo mogą wykupić dostęp do tego artykułu.

Narzędzie

Tylko klienci Prospeo mogą wykupić dostęp do tego artykułu.

Czynności dodatkowe

Tylko klienci Prospeo mogą wykupić dostęp do tego artykułu.

Automatyzacja procesu uzgadniania wartości

Tylko klienci Prospeo mogą wykupić dostęp do tego artykułu.

Rejestr zmian

  • 2014-02-26 - dostosowanie do zmian ERP XL w wersji 2013.6
  • 2016-01-03 - dostosowanie do zmian ERP XL w wersji 2015.2
  • 2016-09-05 - dostosowanie do zmian ERP XL w wersji 2016.3.1
  • 2016-10-27 - zmiana warunku filtra z Data3 na DataMag jako dostosowanie do wydruku [Stan magazynu na dzień]
  • 2016-11-18 - dodanie opisu do dokumentów w celu łatwieszego odnalezienia dokumentów
  • 2019-03-12 - poprawka wyliczania ostatniego dnia miesiąca - błędny przypadek daty 30 lutego
  • 2019-04-11 - dostosowanie do zmian ERP XL w wersji 2018.2
  • 2019-12-10 - podmiana funkcji zwracającej znak transakcji z autorskiej ai_dokZnak na standardową funkcję ERP XL
  • 2020-01-14 - dodanie obsługi naprawy tylko jednego wybranego towaru oraz naprawy na poziomie dostawy, gdy funkcja apteczki wykazuje wartość ujemną w perspektywie dostawy, nie wykazuje zaś błędów w perspektywie całego towaru. Stanowi to realizację naprawy opisanej w solucji Naprawa wartości stanu magazynowego dla Apteczki.