Data utworzenia: 27.04.2009 Numer referencyjny: SXJ001 Publiczny

Wiekowanie należności i zobowiązań | Raport ERP XL

Zastosowanie

Raport prezentuje aktualny stan należności i zobowiązania kontrahentów wg tzw. przedziałów zapadalności.

Raport ERP XL Wiekowanie należności i zobowiązań

Umożliwia szybką analizę stanu należności i zobowiązań niezależnych od danych w księgowości. Zestawienie tego rodzaju jest zwykle wymagane przez banki do wykonania analizy kredytowej klienta.

Pokrewny raport bazujący na danych księgowych dostępny jest po adresem Struktura wiekowa rozrachunków szczegółowo.

Zasada działania

Źródłem dla raportu jest tabela płatności. W zależności od czasu przeterminowania płatności kwota należności lub zobowiązania jest lokowana w odpowiedniej kolumnie wiekowej. Raport prezentuje stan na dzień bieżący, nie jest ograniczony żadnym filtrem ani kontekstem programu.

Przedziały zapadalności zdefiniowane są na sztywno na poziomie definicji raportu jednak można łatwo je zmienić na poziomie definicji raportu:

Definicja przedziałów zapadalności

Bazuje na danych finansowych czyli płatnościach (jest niezależny od księgowania dokumentów).

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Znikoma. Od początku powstania XL-a struktury związane z tym raportem nie zmieniły się w obrębie prezentowanych danych.

Definicja raportu

Lista kontrahentów wg akronimu

Nie

Copy text
Copy text
Copy text
27.04.2009
Copy text
Copy text
Copy text