Baza artykułów i dodatków

Najnowsze artykuły

Data utworzenia: 
01.06.2017
Numer referencyjny: 
SXJ020
Płatny
Raport umożliwia porównanie obrotów na kontach księgowych dla kilku wskazanych okresów czasu w układzie rocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Wartości obrotów na kontach w poszczególnych okresach przedstawione są w odrębnych kolumnach.
Data utworzenia: 
17.05.2017
Numer referencyjny: 
SXJ019
Płatny
Raport porównuje historyczne ceny zakupu towarów dla dwóch wskazanych okresów wykazując różnicę wartościową i procentową między okresami.
Data utworzenia: 
05.04.2017
Numer referencyjny: 
SXJ018
Płatny
Funkcjonalność umożliwia seryjne dodawanie atrybutów na liście dokumentów handlowych. Przyspiesza i usprawnia pracę w przypadku konieczności uzupełnienia atrybutów na wielu dokumentach.
Data utworzenia: 
08.03.2011
Numer referencyjny: 
SXJ017
Płatny
Dodatek pozwalający na dekretowanie zapisów księgowych bezpośrednio z arkusza Excel. Ułatwia tworzenie zapisów PK na podstawie arkuszy Excel przesyłanych przez dostawców zewnętrznych.
Data utworzenia: 
22.11.2017
Numer referencyjny: 
SXK016
Publiczny
Zamykanie okresów operacji handlowych w Comarch ERP XL jako zabezpieczenie przed ingerencją w dane historyczne. Dobra metoda dla księgowości pozwalająca na zamykanie miesiąca. Gwarantuje niezmienność danych w stosunku do wygenerowanego JPK.
Data utworzenia: 
21.11.2017
Numer referencyjny: 
SXJ015
Ograniczony
Jak zamknąć rok obrachunkowy w Comarch ERP XL. Obejmuje: bilans zamknięcia, wycena walut, bilans otwarcia, przeniesienie kont, wynik finansowy.
Data utworzenia: 
31.12.2016
Numer referencyjny: 
SXJ014
Płatny
Raport ułatwiający proces uzgadniania wartości na kontach księgowych magazynu z wartością towarów na magazynie.
Data utworzenia: 
21.11.2017
Numer referencyjny: 
SXJ013
Publiczny
Rozrachunki i rozliczenia w ERP XL – czym się różnią, jak działają i jak utrzymać je w porządku.