Baza artykułów i dodatków

Najnowsze artykuły

Data utworzenia: 
22.10.2013
Numer referencyjny: 
SXJ023
Ograniczony
Błąd podczas przekształcania ZS do WM, FS, WZ lub podczas przekształcania WM do FS, WZ: Komunikat o błędzie: Niewystarczające zasoby lub Zabrakło Ilości.
Data utworzenia: 
14.07.2017
Numer referencyjny: 
SXJ022
Ograniczony
Funkcjonalność umożliwia seryjne ustawienie kontrahenta głównego (lub pracownika), kontrahenta docelowego oraz numeru konta bankowego na zapisach bankowych i kasowych.
Data utworzenia: 
16.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ021
Płatny
Funkcjonalność umożliwia zmianę kolejności zapisów zapisów bankowych na raporcie bankowym. Wykorzystywana w sytuacji braku możliwości dokonania wyceny na skutek zaburzeń kolejności wpłat i wypłat.
Data utworzenia: 
01.06.2017
Numer referencyjny: 
SXJ020
Płatny
Raport umożliwia porównanie obrotów na kontach księgowych dla kilku wskazanych okresów czasu w układzie rocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Wartości obrotów na kontach w poszczególnych okresach przedstawione są w odrębnych kolumnach.
Data utworzenia: 
17.05.2017
Numer referencyjny: 
SXJ019
Płatny
Raport porównuje historyczne ceny zakupu towarów dla dwóch wskazanych okresów wykazując różnicę wartościową i procentową między okresami.
Data utworzenia: 
05.04.2017
Numer referencyjny: 
SXJ018
Płatny
Funkcjonalność umożliwia seryjne dodawanie atrybutów na liście dokumentów handlowych. Przyspiesza i usprawnia pracę w przypadku konieczności uzupełnienia atrybutów na wielu dokumentach.
Data utworzenia: 
08.03.2011
Numer referencyjny: 
SXJ017
Płatny
Dodatek pozwalający na dekretowanie zapisów księgowych bezpośrednio z arkusza Excel. Ułatwia tworzenie zapisów PK na podstawie arkuszy Excel przesyłanych przez dostawców zewnętrznych.
Data utworzenia: 
22.11.2017
Numer referencyjny: 
SXK016
Publiczny
Zamykanie okresów operacji handlowych w Comarch ERP XL jako zabezpieczenie przed ingerencją w dane historyczne. Dobra metoda dla księgowości pozwalająca na zamykanie miesiąca. Gwarantuje niezmienność danych w stosunku do wygenerowanego JPK.